Nắp chụp thức ăn inox tròn có núm PT28N05

    Nắp chụp thức ăn inox tròn có núm PT28N05

    + Kích thước: φ250mm

    + Chất liệu: inox

    Mã: PT28N05