Muỗng xào không rãnh BE716D48

+ Kích thước: 13″”

Danh mục: