Muỗng xào có rãnh BE716D47

+ Kích thước: 13″”

Danh mục: