Ly đong nhật QB4225CC

+ Kích thước:

  • 25mm x14cc
  • 33mm x25cc
  • 42mm x25cc

+ Chất liệu: Inox cao cấp

Danh mục: