Ly đong nhật 041007121

Chất liệu: inox

Kích thước: lớn, trung, nhỏ

Danh mục: