Lược Bột Nhựa 050215011

+ Kích thước:

    • 210 x 163 x 47 mm
    • 328 x 275 x 56 mm

+ Chất liệu: nhựa ABS

Danh mục: