Lồng bàn 041007090

+ Kích thước: 60 cm

+ Chất liệu: inox

Danh mục: