KÍNH CƯỜNG LỰC PT27NM74

+ Kích thước: Φ60cm, Φ70cm, Φ80cm, Φ100cm

+ Dày 110cm

+ Chất liệu: thũy tinh cường lực