Khuôn tròn không đáy BD3244

+ Thương hiệu: San Neng

+ Kích thước:

Φ 178x50mm Dày 1.2mm

Φ 229x50mm dày 1.2mm

+ Chất liệu: Inox 304