Khuôn nhựa BA810D16-1 

    Khuôn nhựa BA810D16-1 

    + Kích thước: 295×210mm

    + Chất liệu:

    Mã: BA810D16-1