Khuôn nhựa BA810D16-1

+ Kích thước: 295×210mm

+ Chất liệu: