Khuôn định hình bánh BA810D13

    Khuôn định hình bánh BA810D13

    + Kích thước: (L)364x(W)60x(H)46mm

    + Kích thước:  (L)364x(W)60x(H)43mm

    + Chất liệu:

    Mã: BA810D13