Khuôn định hình bánh BA810D12

    Khuôn định hình bánh BA810D12

    + Kích thước: 600x400mm

    + Chất liệu:

    Mã: BA810D12