Khuôn định hình bánh BA810D12

+ Kích thước: 600x400mm

+ Chất liệu: