Khuôn chocolate K-044D

    Khuôn chocolate K-044D

    + Kích thước: 295×211mm

    + Chất liệu:

    Mã: K-044D