Khuôn chocolate K-043D

    Khuôn chocolate K-043D

    + Kích thước: 295×210mm

    + Chất liệu:

    Mã: K-043D