Khuôn chocolate K-042D

    Khuôn chocolate K-042D

    + Kích thước: 295×209mm

    + Chất liệu:

    Mã: K-042D