Khuôn chocolate K-040D

    Khuôn chocolate K-040D

    + Kích thước: 295×207mm

    + Chất liệu:

    Mã: K-040D