Khuôn chocolate K-039D

    Khuôn chocolate K-039D

    + Kích thước: 295×206mm

    + Chất liệu:

    Mã: K-039D