Khuôn cắt bột BA810D15

    Khuôn cắt bột BA810D15

    + Kích thước: 295×206mm

    + Chất liệu:

    Mã: BA810D15