Khuôn cắt bột BA810D15

+ Kích thước: 295×206mm

+ Chất liệu: