Khuôn cắt bột BA810D15-1

    Khuôn cắt bột BA810D15-1

    + Kích thước: 295×204mm

    + Chất liệu:

    Mã: BA810D15-1