Khuôn cắt bột BA810D15-1

+ Kích thước: 295×204mm

+ Chất liệu: