Khay trên xe đẩy làm phòng VS61X07

+ Chất liệu: Gỗ

+ Kích thước: (L) 650 x (W) 450 x (H) 90 mm

Danh mục: