Khay nhựa PN411K04-3

    Thông tin chi tiết sản phẩm

    + Kích thước: (L)210x(W)160x(H)20mm

    + Chất liệu: Nhựa

    Mã: PN411K04-3