Khay G/N Tròn Chia Ngăn BF39065-2

    Khay G/N Tròn Chia Ngăn BF39065-2

    Kích Thước: Sâu 60mm

    Chất Liệu: Inox cao cấp

    Mã: BF39065-2