Khay G/N sứ 1/3 126566

    Khay G/N sứ 1/3 126566

    Thương Hiệu: EAST

    Kích Thước: 330x170x65mm

    Chất Liệu: Sứ

    Mã: 126566