Khay G/N sứ 1/1 126563

  Khay G/N sứ 1/1 126563

  Thương Hiệu: EAST

  Kích Thước: 530x327x65mm

  Chất Liệu: Sứ

  Dung tích: 7L

  Mã: 126563