Khay Chứa Bã Cafe070701003K

+ Kích thước: 17.6*16.2*15 cm

+ Chất liệu: inox

Danh mục: