Kệ Úp Ly 100215014

+ Kích thước: 38 x 12 x 49 cm

+ Chất liệu: nhựa

+ Màu sắc: tùy chọn

Danh mục: