Kệ tạp chí PN41B09

    Thông tin chi tiết sản phẩm

    + Kích thước: (L)290x(W)90x(H)190mm

    + Chất liệu: Da

    Mã: PN41B09