Kệ để tạp chí sách báo sắt sơn TS17K01

    Kệ để tạp chí sách báo sắt sơn TS17K01
    + Kích thước: (L)570x(W)390x(H)1340mm
    + Chất liệu:Khung sắt sơn tĩnh điện

    Mã: TS17K01