Kệ để báo tạp chí TS16M01

+ Kích thước: (L)530x(W)300x(H)800mm

+ Chất liệu: Inox