Kệ để báo bằng gỗ TS17K04

    Kệ để báo bằng gỗ TS17K04
    + Kích thước: (L)635x(W)500x(H)925mm
    + Chất liệu: gỗ

    Mã: TS17K04