Kệ để báo bằng gỗ TS17K04

+ Kích thước: (L)635x(W)500x(H)925mm

+ Chất liệu: gỗ