Kệ Buffet Trưng Bánh Bánh 2 Tầng

    Kệ Trưng Trung Bánh 2 Tầng
    + Chất liệu: inox (không bao gồm đĩa)
    + Xuất xứ: inoxnhatminh

    Mã: BF-NM-KB023