Kệ báo  TSJ-51A

Kích thước: 452x3030x1320mm

Chất liệu: gỗ