Kệ báo TSJ-51A

    Kệ báo TSJ-51A
    Kích thước: 452x3030x1320mm
    Chất liệu: gỗ

    Mã: TSJ-51A