Kệ báo TSJ-51

    Kệ báo TSJ-51
    Kích thước: 590x420x1370mm
    Chất liệu: gỗ

    Mã: TSJ-51