Kệ báo TSJ-51

Kích thước: 590x420x1370mm

Chất liệu: gỗ