Hủ inox  đựng đũa có đục lỗ BE716D22

+ Kích thước: Ø100x(H)160mm

Danh mục: