Gạt tàn thuốc PN-NM-B012

+ Kích thước: 11*11*4

+ Chất liệu: đá