Gắp tròn BF313K02-1

    Gắp tròn BF313K02-1

    + Kích thước: 24×6.5cm

    tròn không  răng

    + Chất liệu: inox

    Mã: BF313K02-1