Gắp bán nguyệt 1 bên răng BF313K01-2

    Gắp bán nguyệt 1 bên răng BF313K01-2
    + Kích thước: 24×4.8cm
    + Hình bán nguyệt 1 bên răng
    + Chất liệu: inox cao cấp

    Mã: BF313K01-2