Dụng cụ đánh trứng BA810D02

+ Kích thước: 25, 30, 35 cm

+ Chất liệu: inox