Đồng hồ vuông PN-NM-B09

+ Kích thước: 20*20

+ Chất liệu: đá