Đồng hồ tròn PN-NM-B010

+ Kích thước: 20*20

+ Chất liệu: đá