Đồng hồ đo nhiệt độ thức ăn BE716D25

+ Nhiệt độ: 200℃

Danh mục: