Đế mâm xoay bàn tiệc vàng PT25M05

+ Kích thước: đang cập nhật

+ Chất liệu: đang cập nhật