Đế mâm xoay bàn tiệc PT25M03

+ Kích thước: đang cập nhật

+ Chất liệu: đang cập nhật