Dây xoắn cho cột chắn inox dây chùng TS12C03

    Dây xoắn cho cột chắn inox dây chùng TS12C03

    + Kích thước: 1m6, 2m, 2.5m

    + Chất liệu: inox, vải

    Mã: TS12C03