Dây phân cách trắng 174A08-1.6(AW)

    Dây phân cách trắng 174A08-1.6(AW)

    + Kích thước: 1m6

    + Chất liệu: inox, vải

    Mã: 174A08-1.6(AW)