Dây nhung cho cột chắn inox dây chùng TS12C02  

+ Kích thước: 1m6, 2m

+ Chất liệu: inox, vải

Danh mục: